NUOLAIDOS IR KITOS SĄLYGOS

      Nuolaidos paslaugų paketui, programai ir papildomoms

      paslaugoms taikomos, jeigu:

 • su užsakovais - privačiais asmenimis bendravimas vyksta tiesiogiai - ne per trečiuosius asmenis, tarpininkus (atskirai samdomus renginių organizatorius, planuotojus);

 

 • pasirodymo trukmė - ne daugiau kaip 2 dalys, ir bendras buvimo laikas renginyje ne ilgesnis kaip 3 valandos:

 • užsakovas pilnai išpildo pateiktą raiderį;

 • renginio diena - sekmadienis;

 • pasirodymo laikas renginyje - savaitgalio dieninis metas;

 • atsiranda reali ilgalaikio bendradarbiavimo galimybė, konkrečiai aptariamos ir suderinamos tokio bendradarbiavimo sąlygos, prisiimami įsipareigojimai.

 

 

       Nuolaidos netaikomos, jeigu:

 • privatų renginį - asmeninę šventę organizuoja renginių organizatoriai, planuotojai, ir tiesioginio bendravimo galimybės su užsakovu nėra;

 

 • renginys vyksta nepatogioje dislokacinėje vietoje įrangos transportavimo atžvilgiu (keblus privažiavimas, parkavimasis, lifto nebuvimas pastate, kt.);

 • nusimato tam tikrų, paslaugų teikimą apsunkinančių, ar kaip nors tiesiogiai įtakojančių sąlygų bei aplinkybių (pvz., renginio vieta - kultūros paveldas, saugomas objektas, kt., kuomet apribojamas laisvas judėjimas, patekimas į lauką, yra kitų specialių reikalavimų);

 

 • neįprastų sprendimų reikalaujanti specifinė akustika; 

 • dėl objektyvių, ar subjektyvių priežaščių nesuteikiama atskira patalpa, tinkama atlikėjų persirengimui (su kėdėmis, stalu, veidrodžiu) ir poilsiui;

 • specialiems pageidavimas išpildyti nusimato papildomų, konkrečiai neįkainuotų paslaugų, pareikalausiančių laiko sąnaudų, ar finansinių išlaidų.

STANDARTINĖS

NESEZONINIO

LAIKOTARPIO KAINOS

VASAROS SEZONO KAINOS

KALĖDINIO LAIKOTARPIO KAINOS

VESTUVĖMS

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ KAINOS

KELIONĖS IŠLAIDOS

NUOLAIDOS  %

MŪSŲ KLIENTAI