KALĖDINIO LAIKOTARPIO, ŽIEMOS SEZONO KAINOS (gruodžio, sausio mėn.)

     PASLAUGŲ PAKETAS

  • Pasirinkta koncertinė programa:

        3-4 dalys (viena dalis - 35-40 min.) iki 24-01 val.

  • Įgarsinimas ir apšvietimas:

       grupės įgarsinimas, nedidelės scenos (arba

        atlikėjų išsidėstymo vietos) ir šokių aikštelės

        apšvietimas.

  • Dj foninė muzika:

        nuo šventės pradžios, pertraukų tarp 

        koncertinės programos dalių metu ir vieną

        valandą po programos.

       6 atlikėjai - 2900 Eur

       5 atlikėjai - 2400 Eur

       4 atlikėjai - 1900 Eur

       3 atlikėjai - 1600 Eur

       2 atlikėjai - 1300 Eur

      Vedantysis - 450 Eur

                                                             

      PASTABOS  

     

       Įskaičiuoti visų išvardintų paslaugų kaštai, taip pat 

       mokesčiai už individualią veiklą pagal verslo liudijimą,

       kuomet užsakovai - privatūs asmenys.

       Su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis sudaroma

       autorinė sutartis, prie nurodytų kainų prisidėtų viisi su

       individuaia veikla susiję mokesčiai.

       Kelionės išlaidos neįskaičiuotos, apie tai informaciją 

       rasite čia.

       Grupės koncertinė programa gali būti pratęsiama.

       Į paketą įtraukta Dj paslauga apima tik foninės

       muzikos paleidimo funkciją, renginyje nedalyvaujant 

       vedėjui, ar atskrai samdomam Dj. Asistavimas be savo 

       Dj dirbančiam atskirai samdomam vedančiajam 

       - atskira paslauga.

       Papildomas (kitų nei nurodyta erdvių, objektų)

       apšvietimas, kviestinių atlikėjų įgarsinimas - papildoma

       paslauga.

       Standartinis paslaugų paketas gali būti papildomas

       įvairiomis kitomis pageidaujamomis paslaugomis, 

       žiūrėti čia.

       Apie galimas nuolaidas žiūrėti čia.

KONCERTINĖ PROGRAMA

 

(neužsakant paslaugų paketo, be įgarsinimo ir kitų papildomų paslaugų)

 

6 atlikėjai - 2700 Eur

5 atlikėjai - 2200 Eur

4 atlikėjai - 1700 Eur

3 atlikėjai - 1400 Eur

2 atlikėjai - 1100 Eur

                                                       

PASTABOS

 

Bet kurioje sumažintoje sudėtyje yra vokalas ir mušamieji, kiti instrumentai - pasirenkami.

Nurodytos sumos - honoraras už koncertinę programą, įskaičiuojant mokesčius už individualią veiklą pagal verslo liudijimą.

Jeigu veiklai vykdyti dėl tam tikrų sąlygų verslo liudijimas netiktų ir būtų reikalinga autorinė sutartis, 

visus susijusius mokesčius nuo nurodytų sumų turėtų sumokėti užsakovas.

Kelionės išlaidos neįskaičiuotos, apie tai informaciją  rasite čia.

ŠVENTĖS ĮGARSINIMAS IR APŠVIETIMAS 

 

(neužsakant paslaugų paketo) - nuo 500 Eur

                                                                 

Neįskaičiuotos kelionės išlaidos

STANDARTINĖS

NESEZONINIO

LAIKOTARPIO KAINOS

VASAROS SEZONO KAINOS

KALĖDINIO LAIKOTARPIO KAINOS

VESTUVĖMS

PAPILDOMŲ PASLAUGŲ KAINOS

KELIONĖS IŠLAIDOS

NUOLAIDOS  %

MŪSŲ KLIENTAI